SWAROVSKI ELEMENTS    610000 ., ., .6 / , .84, "" .(8332) 646-723


(c) 2010.